One thought on “Video of the memorial”

  1. Har lyst til å gi dere som opplevde denne ulykken på nært hold en honnør for måten dere har håndtert ulykken utad. Ved å informere raskt og saklig over internett har dere demmet opp for rykter og spekulasjoner. Ved å publisere den gripende videoen fra minnestunden har dere gitt alle sørgende mulighet til å se og føle stedet, stemningen og samholdet. Dette var respektfullt og vakkert både overfor Robins minne og alle som nå leter etter mening i det meningsløse. Med hilsen Tore Volden.

Comments are closed.